Menü Bezárás

Ajándékozási szerződés

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a pénzbeli adomány nyújtásával Ön mint Adományozó (a továbbiakban: Adományozó) – ráutaló magatartással – megteszi az ajándékozási szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatát az alábbi feltételekkel:

Az adományokat a főváros kizárólag a koronavírus-járvány elleni küzdelemre fordítja, így különösen

  • segédeszközök és védőfelszerelések beszerzésére,
  • a fővárosi fenntartású egészségügyi- és a szociális ellátórendszer támogatására.

A pénzbeli adományozással nyújtott adományt az Adományozó bármilyen ellenszolgáltatás, pénzügyi vagy egyéb követelés nélkül, kifejezetten a fenti célok megvalósítása érdekében, ingyenesen nyújtja a Fővárosnak. Az Adományozó kijelenti, hogy az adománnyal kapcsolatban a jövőben sem lép fel semmilyen követeléssel.

Az Adományozó kijelenti, hogy nincs olyan ténybeli vagy jogi körülmény, ami a pénzbeli adomány nyújtását kizárná vagy korlátozná, ennek megfelelően szavatolja az adomány igény-, per- és tehermentességét. Az Adományozó kijelenti, hogy szerződéskötési és ügyletkötési képességében nincs korlátozva.

A Főváros részéről az egyes adományozási szerződések megkötéséről a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármestere dönt. A döntésről az Adományozónak külön értesítést nem küldünk, így az utalást vagy bankkártyás fizetést követően az Adományozónak további teendője nincsen.

A Főváros rögzíti, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül.

Az adományok felhasználásáról a Főváros rendszeres tájékoztatást ad a koronavirus.budapest.hu oldalon.

A jogügyletre az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alkalmazandók.

Amennyiben ötmillió forintot meghaladó értékben szeretne pénzadományt felajánlani, kérjük, hogy azt ne az itt megjelölt módokon tegye, hanem vegye fel a kapcsolatot a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztályával (tel.: +361-327-10-27, email: berentek@budapest.hu), ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére az ehhez szükséges írásbeli szerződés előkészítésében.