Menü Bezárás

Hasznos információk álláskeresési járadék igényléséhez

Sajnos nagyon sokan veszítették már el munkahelyüket vagy kénytelenek szüneteltetni vállalkozásukat a járvány miatt. Összefoglalónk segít áttekinteni az álláskeresési járadék (régi nevén munkanélküli ellátás) igénylésének menetét.

A jövedelem nélkül maradtak ellátása kormányzati hatáskör, az álláskeresési járadék intézése a területileg illetékes kormányhivatalokhoz tartozik, nem a Fővároshoz vagy a kerületi önkormányzatokhoz! Ezért itt csak segítségképpen, tájékoztató jelleggel foglaltuk össze az ügyintézéshez szükséges legfontosabb információkat. Budapesti lakosok az ügyintézéssel, egyedi kérdésekkel és pontosításokért Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Kerületi Hivatalainak foglalkoztatási osztályaihoz forduljanak!  Az ellátás igénylésének intézésénél a lakcímkártya szerinti lakcím az irányadó. Azaz ha Ön korábban Budapesten dolgozott, de a bejelentett lakcíme másutt van, úgy a lakcím szerinti Járási Hivatalhoz kell fordulnia. Ha van állandó lakcíme és ideglenes tartózkodási címe is, úgy választhat, hogy melyik hivatalhoz fordul. Itt találja a Pest Megyei Hivatal Járási Hivatalainak listáját, a többi megye esetében itt találja a megyei kormányhivatalok listáját, ezen belül kell megkeresnie saját járásának hivatalát, azon belül a foglalkoztatási osztályt. (A bal oldali oszlopban megyére, járásra, osztályra szűkíthető a keresés)

Kinek jár álláskeresési járadék?

Azok igényelhetnek álláskeresési járadékot, akik jelenleg nem folytatnak kereső tevékenységet (megszűnt az állásuk vagy szüneteltetik egyéni vagy társas vállalkozásukat), és akik az igénylés napját megelőző 3 évben legalább 360 napig dolgoztak. Ez az ú.n. jogosultsági idő, ami az igazoltan ledolgozott napok számát jelenti. A jogosultsági időnek nem kell egybefüggőnek lennie. Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36, de legfeljebb 90 nap. 10 nap jogosultsági idő felel meg 1 nap járadékfolyósítási időnek.

Álláskeresési járadékot igényelhet az,

 • akinek felmondtak
 • aki maga mondott fel
 • akinek közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonya
 • aki szünetelteti az egyéni ill. társas vállalkozói tevékenységét (feltéve, ha a vállalkozói tevékenység alatt rendesen fizette maga után a járulékokat)

Nem jár álláskeresési járadék annak,

 • aki oktatási intézményben nappali tagozatos
 • aki öregségi nyugdíjra jogosult
 • aki megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül

A jogosultsági időbe beleszámít minden olyan időszak, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt

 • munkaviszonyban,
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött,
 • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állt (ha annak időtartama alatt a nevelőszülő álláskeresési ellátásban nem részesült),
 • vagy egyéni illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

A munka keresést segítő szolgáltatások

Fontos tudni, hogy a munkájukat elveszítőket nemcsak pénzbeni ellátással, hanem olyan szolgáltatásokkal is támogatja az állam, amelyek segítenek új munkahely találásában, vagy akár átképzésben vagy saját vállalkozás indításában.  Miután az álláskeresők regisztrálták magukat az illetékes foglalkoztatási osztálynál, megkezdődik a felek közötti együttműködés. Ennek keretében az álláskeresők rendszeresen, a meghatározott időpontokban személyesen felkeresik a foglalkoztatási osztályt és megpróbálják közösen megkeresni az álláskeresőnek leginkább megfelelő állást, vagy olyan szolgáltatást, képzést, amelynek eredményeképp az álláskereső munkaerőpiaci esélyei javulhat. Az NFSZ munkatársai elektronikus úton is tartják a kapcsolatot az álláskeresőkkel a hatékonyabb együttműködés céljából. A foglalkoztatási osztályok az álláskeresés megkönnyítésének érdekében egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokat is nyújtanak a munkát keresők számára, ezek magukban foglalják többek között a pszichológiai-, pálya-, álláskeresési és munka tanácsadást is.

Fontos továbbá, hogy azok az álláskeresők, akik sem álláskeresési járadékra, sem pedig nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosultak, a közfoglalkoztatás keretében is elhelyezkedhetnek, akár rövid, akár hosszú távon.

Hol kell igényelni az álláskeresési járadékot?

Az álláskeresési járadékot nem automatikusan folyósítják, hanem mindenkinek személyesen magának kell igényelnie. Az igénylés egy kérelem benyújtásával kezdődik, ami interneten keresztül (online, e-mail útján, ügyfélkapun keresztül) is intézhető.

Első lépésként regisztrálni kell a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) rendszerébe személyesen vagy online. A járványveszélyre tekintettel javasoljuk, hogy ha lehetősége van rá, úgy az online ügyintézést válassza!

Online ügyintézés

Akinek már van Ügyfélkapu regisztrációja

Lépjen be az  epapir.gov.hu oldalra és az alábbiak szerint haladjon tovább:

– Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

– Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatási és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

– Címzett: a budapesti bejelentett lakóhely szerint az illetékes BFKH Kerületi Hivatal foglalkoztatási osztálya, más lakóhely esetében az illetékes Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya

– Hivatkozási szám: újonnan indított eljárásoknál nem kell tölteni

– Levél tárgya: pl. álláskeresési járadék igénylése

– Levél szövege: itt lehet bővebben írni, és az elérhetőségeket megadni, pl. „ ……év………….hónap………napján véget ért a munkaviszonyom, szeretnék álláskeresőként regisztrálni és álláskeresési ellátás iránti kérelmet benyújtani.”

– Csatolmányok: pl. munkáltatói iratok, NAV igazolás, stb.

Akinek még nincs Ügyfélkapu regisztrációja

Az NFSZ elektronikus ügyintézési felületen is elindítható a regisztrációra irányuló szándék

Itt a belépéshez meg kell adni a TAJ számot, a születési dátumot, és a további ügyintézéshez egy e-mail címet.

E-mailben is elküldhető a szándéknyilatkozat

Az emailt budapesti lakosok esetében BFKH Kerületi Hivatalainak foglalkoztatási osztályainak, más lakcím esetén az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályának kell címezni, az elérhetőségek megtalálhatók a kormányhivatal honlapján.

Fontos! A nem ügyfélkapuval végzett bejelentés minden esetben csak egy szándéknyilatkozatnak minősül, nem pedig kérelemnek!

A megnövekedett igények és a személyes ügyintézés kiesése miatt számítani kell arra, hogy a kérelmek feldolgozása a szokásosnál több időt vehet igénybe!

Személyes ügyintézés

Személyes ügyintézés budapesti lakosok  személyesen a lakóhely szerint illetékes BFKH Kerületi Hivatalainak foglalkoztatási osztályain, más bejelentett lakhely esetében a lakóhely szerinti Járási Hivatal foglalkoztatási osztályánál lehetséges, de jelenleg a koronavírus veszély miatt csak úgy, ha előzetesen időpontot foglal.

Milyen okmányok szükségesek az igényléshez?

 • személyi igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány (útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • adóigazolvány
 • iskolai, illetve szakképzettséget igazoló okirat/ok
 • az elmúlt 3 évre a munkaviszonyok igazolása (Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor elnevezésű nyomtatvány)  – alkalmazottaknak a korábbi munkaviszonyra, járulékfizetésre vonatkozó iratokat a munkaviszony megszűnésekor a munkáltató adja ki!
 • munkáltatói igazolás társadalombiztosítási kötelezettségek levonásáról és befizetéséről
 • jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához
 • vállalkozóknak: Igazolás a vállalkozói igazolvány visszaadásáról/vállalkozói tevékenység megszüntetéséről, és szüneteléséről
 • vállalkozóknak: NAV  igazolás egyéni és társas vállalkozók részére a munkaerő-piaci járulék alapjáról és a járulék befizetéséről, megjelölve a járulékfizetési kötelezettség alól mentes időszakokat is. Ezt a járási hivatal is beszerezheti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  2004. évi CXL. törvény 36. § (2) alapján.
 • OEP igazolvány
 • bankszámlaszám, amennyiben számlaszámra kéri az álláskeresési ellátás utalását
 • igazolólap az álláskeresési járadék és segély megállapításához (eredeti aláírt példánya)
 • adatlap bírósági végzéssel megállapított tartozásigazolásról (eredeti aláírt példánya)
 • amennyiben társas vállalkozás tagja/ügyvezetője/tulajdonosa szükséges a társasági szerződés bemutatása;
 • ha őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, akkor az aktuális évre érvényesített betétlap;

Az álláskeresési járadék összege

Az álláskeresési járadék összege attól függ, hogy az igénylést megelőzően összesen hány napig dolgozott az igénylő.

A munkanélkülivé válást megelőző 4 naptári negyedévben befizetett munkaerőpiaci járulékalap (azaz a bruttó bér) havi átlaga alapján számolják ki mindenkinek egyedileg.

A járadék összege a kiszámított járulékalap 60%-amaximum a mindenkori legkisebb minimálbér összege. 

Álláskeresési járadék maximum összege: bruttó 161 000 Ft/hó (a munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, maximum a hatályos minimálbér 100%-a)
Keresetpótló juttatás (képzés esetén): bruttó 96 600 – 161 000 Ft/hó (a minimálbér 60-100% mérlegelési jogkörben megállapítva)
Nyugdíj előtti álláskeresési segély: bruttó 64 400 Ft (a minimálbér 40%-a)

KATA-s adózók esetén

Álláskeresési járadék 50 000 Ft KATA esetén (bruttó 98 000 Ft járulékalap 60%-a): nettó 44 175 Ft/hó nettó 44 175 Ft/hó
Álláskeresési járadék 75 000 Ft KATA esetén (bruttó 164 000 Ft járulékalap 60%-a): nettó 73 800 Ft/hó nettó 73 800 Ft/hó

Mely napokon utalják?

A munkanélküli segélyt havonta mindig utólag utalják, a banki átutalás napjai 2020-ban:

 • 2020 áprilisra: május 4.
 • 2020 májusra: június 1.
 • 2020 júniusra: július 1.
 • 2020 júliusra: augusztus 3.
 • 2020 augusztusra: szeptember 1.
 • 2020 szeptemberre: október 1.
 • 2020 októberre: november 2.
 • 2020 novemberre: december 1.
 • 2020 decemberre: 2021. január 4.

Mi történik, ha állást talál a járadék folyósítás ideje alatt?

Ha Ön legalább 4 órás, határozott idejű munkát talál még azelőtt, hogy kimerítette volna az álláskeresési járadék folyósítási idejét, akkor kérelmezheti, hogy a még hátra lévő időtartamra járó összeget megkapja. (Ez a hátralévő időre járó összeg 80 százaléka lehet.)

Ha Ön ugyanannál a cégnél létesít munkaviszonyt, ahol azelőtt dolgozott, mielőtt munkanélkülivé vált, nem kap pénzt.

Megosztás